Quá trình sản xuất

ISO2015

Áp dụng Quy trình quản lý ISO9001:2015

HACCP

& HACCP

Ban sao cua Phan loai

1. Vỏ dứa được tách, sàng lọc kỹ càng

01 Khuay

2. Đường vàng được khuấy đều trong nước để tạo dung môi ngâm ủ

z1327814149743 ade11cc904dfff7a61e19149a782b757

3. Cho vỏ trái cây vào bồn bắt đầu quá trình ngâm ủ

z1327814152110 ab7e4775c78b0adc9e4b9e5c23f3773d

4. Bồn ngâm ủ được khuấy đảo và kiểm tra thường xuyên

Ban sao cua mang Enyme scaled

5. Thành phẩm sau 03 tháng ngâm ủ

z1327814152111 d6c84c44d5a75fe25bf141d292e47ed1

6. Lọc tách bã lấy nước Enzyme cốt

Quay tao dac

7. Enzyme được tạo đặc, bổ sung phụ liệu cần thiết

Sx NNR

8. Đóng Enzyme thành phẩm

Dong chai

9. Đóng chai thành phẩm