Quá trình sản xuất

Áp dụng Quy trình quản lý ISO9001:2015

& HACCP

1. Vỏ dứa được tách, sàng lọc kỹ càng

2. Đường vàng được khuấy đều trong nước để tạo dung môi ngâm ủ

3. Cho vỏ trái cây vào bồn bắt đầu quá trình ngâm ủ

4. Bồn ngâm ủ được khuấy đảo và kiểm tra thường xuyên

5. Thành phẩm sau 03 tháng ngâm ủ

6. Lọc tách bã lấy nước Enzyme cốt

7. Enzyme được tạo đặc, bổ sung phụ liệu cần thiết

8. Đóng Enzyme thành phẩm

9. Đóng chai thành phẩm