Tìm kiếm: tắc bồn cầu vệ sinh phải làm sao

Khi tắc bồn cầu vệ sinh, bạn có thể áp dụng một trong các biện pháp xử lý sau:

  1. Sử dụng lượng giấy vệ sinh vừa phải.
  2. Sử dụng pittong.
  3. Sử dụng cá lóc hoặc lươn.
  4. Sử dụng nước rửa chén.
  5. Thông tắc bồn cầu bị nghẹt giấy bằng máy nén khí
  6. Thông tắc bồn cầu bằng coca cola.
  7. Thông tắc bồn cầu bằng đá lạnh.