Chứng nhận chất lượng

Các chỉ số quan trọng của FUWA3E đều được kiểm định tại các cơ sở uy tín hàng đầu Việt Nam như:

  • Viện Hàn Lâm Khoa học
  • Viện Pasteur Hồ Chí Minh
  • Quatest 1
  • Quatest 2

Nước rửa chén 

KHÔNG KÍCH ỨNG DA

Nước lau sàn

KHÔNG KÍCH ỨNG DA

Nước giặt

KHÔNG KÍCH DA

Không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

Khả năng diệt và kháng khuẩn cao ~99.99%

Khả năng diệt và kháng khuẩn cao ~99.99%

Hàm Lượng Kim Loại Nặng Thấp/ KHÔNG CÓ

Hàm Lượng Kim Loại Nặng Thấp/ KHÔNG CÓ

Hàm Lượng Kim Loại Nặng Thấp/ KHÔNG CÓ