Kiểm định chất lượng

Chứng nhận chất lượng

Các chỉ số quan trọng của FUWA3E đều được kiểm định tại các cơ sở uy tín hàng đầu Việt Nam như:

  • Viện Hàn Lâm Khoa học
  • Viện Pasteur Hồ Chí Minh
  • Quatest 1
  • Quatest 2
03 Test Nuoc RUA CHEN Kich Ung da scaled

Nước rửa chén 

KHÔNG KÍCH ỨNG DA

03 Test Nuoc LAU SAN Kich Ung da scaled

Nước lau sàn

KHÔNG KÍCH ỨNG DA

03 Test Nuoc GIAT Kich Ung da scaled

Nước giặt

KHÔNG KÍCH DA

03 Test Nuoc NNTTP 02 scaled

Không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

03 Test Binh XIT Khu mui KK 01 1 scaled

Khả năng diệt và kháng khuẩn cao ~99.99%

03 Test Binh XIT Khu mui KK 02 1 scaled

Khả năng diệt và kháng khuẩn cao ~99.99%

03 Test Nuoc RUA CHEN Ham Luong Kim Loai Nang scaled

Hàm Lượng Kim Loại Nặng Thấp/ KHÔNG CÓ

03 Test Nuoc Giat Ham luong kim loai nang scaled

Hàm Lượng Kim Loại Nặng Thấp/ KHÔNG CÓ

03 Test Nuoc NNTTP 01 scaled

Hàm Lượng Kim Loại Nặng Thấp/ KHÔNG CÓ