Fuwa3e dishwashing salt for the machines

Product code: 8938526874398

145.000

Fuwa3e dishwashing salt for the machines

Product Composition
>99% NaCl
Uses
– Dishwashing salt provides a all-round machine protection solution. By softening water when used in processes with softening factors, they help to remove build-up calcium and protect your family’s machine It also helps prevent stains and stains from accumulating on dishes and glass, leaving them shiny and spotless.

Ưu đãi thêm:

SKU: 8938526874398 Category:

  • 3 Tiêu chí từ Fuwa
  • 1 Hài Hòa Thiên Nhiên
    Fuwa chọn sản phẩm gắn liền với Thiên Nhiên, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, và thân thiện môi trường.
  • 2 Chất lượng hàng đầu
    Fuwa luôn nghiên cứu cải tiến về chất lượng sản phẩm, cải tiến bao bì mẫu mã.
  • 3 Minh bạch rõ ràng
    Thông tin về sản phẩm Fuwa cam kết đúng với Giấy chứng nhận, thông tin được in trên bao bì, nhãn mác.