Fuwa3e car interior spray

165.000

Fuwa3e car interior spray

Composition
Bio-enzyme from pineapple, tangerine essential oil, peppermint essential oil, peppermint Hydrosol, baking soda, Alcohol, Potassium Sorbate.

Uses
– Eliminates bad smells, mold,…
– Fragrance from natural essential oils helps reduce motion sickness, feeling of nausea and people sensitive to car odors, bringing a comfortable feeling when sitting in the car.
– Friendly to the environment and people, especially can be sprayed directly while in the car, even when pregnant women and children are present.

Ưu đãi thêm:

  • 3 Tiêu chí từ Fuwa
  • 1 Hài Hòa Thiên Nhiên
    Fuwa chọn sản phẩm gắn liền với Thiên Nhiên, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, và thân thiện môi trường.
  • 2 Chất lượng hàng đầu
    Fuwa luôn nghiên cứu cải tiến về chất lượng sản phẩm, cải tiến bao bì mẫu mã.
  • 3 Minh bạch rõ ràng
    Thông tin về sản phẩm Fuwa cam kết đúng với Giấy chứng nhận, thông tin được in trên bao bì, nhãn mác.