Fuwa3e car interior cleaner

115.000

PRODUCT COMPOSITIONS
Biological enzymes from pineapple peel, Basil essential oil, Peppermint essential oil, Peppermint Hydrosol, Baking Soda, Ethanol, Decyl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Potassium Sorbate.
USES
+ Enzyme technology helps clean and dry quickly all interior surfaces of the car including leather seats, felt ceiling, dashboard, door handles,… without cleaning again with water.
+ Natural fragrance from essential oils helps remove fungus, antibacterial and naturally repel insects.
+ Safe to use with pregnant women, young children and people that are sensitive sense of smell.

Ưu đãi thêm:

  • 3 Tiêu chí từ Fuwa
  • 1 Hài Hòa Thiên Nhiên
    Fuwa chọn sản phẩm gắn liền với Thiên Nhiên, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, và thân thiện môi trường.
  • 2 Chất lượng hàng đầu
    Fuwa luôn nghiên cứu cải tiến về chất lượng sản phẩm, cải tiến bao bì mẫu mã.
  • 3 Minh bạch rõ ràng
    Thông tin về sản phẩm Fuwa cam kết đúng với Giấy chứng nhận, thông tin được in trên bao bì, nhãn mác.